🌺Wiosna z darmową dostawą! Dla koszy na min. 99 zł do punktów DPD

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego lores.pl
Data publikacji: 24.09.2020
Sklep internetowy lores.pl działający pod adresem https://www.lores.pl należy do Marka Zawady, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Handel Art. Odzieżowymi Marek Zawada”, ul. Wilsona 69, 97-500 Radomsko, NIP: 772-100-71-25.
Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail sklep@lores.pl oraz pod numerem telefonu +48579054087

§ 1

Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://lores.pl/regulamin Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://lores.pl,
Sprzedawca – Marek Zawada, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Marek Zawada Handel Art. Odzieżowymi”, ul. Wilsona 69, 97-500 Radomsko, NIP: 772-100-71-25.

§ 2

Postanowienia wstępne
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
dostęp do Internetu,
standardowy system operacyjny,
standardowa przeglądarka internetowa,
posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

§ 4

Składanie zamówienia
Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu zakładki https://lores.pl/my-account/ lub w trakcie składania zamówienia.
W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
zalogować się do swojego konta w Sklepie – tylko, jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie i nie zalogował się do niego wcześniej,
wypełnić formularz zamówienia,
wybrać sposób płatności za zamówienie,
zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Przelewy24.pl lub PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Klikając “zamawiam i płacę” klient zobowiązuje się do zapłaty.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności
Kupujący ma do wyboru następujące sposoby dostawy zamówienia:
przesyłka kurierska DPD – koszt 9,99-18,00 zł (za pobraniem)
przesyłka paczkomaty InPost – koszt 13 zł.

Opcja darmowej przesyłki pojawia po przekroczeniu 149 zł w koszyku. Aby z niej skorzystać należy zaznaczyć opcję darmowej dostawy w opcjach kurierskich. Darmowa przesyłka dotyczy kuriera DPD oraz paczkomatów.

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
płatność za pobraniem,
płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
płatność kartą
płatność za pośrednictwem PayU

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 6

Realizacja zamówienia
Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki i wysłanie go pod wskazany podczas składania zamówienia adres lub paczkomat.
Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3-4 dni roboczych.
Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

W przypadku nieodebrania paczki koszty przesyłki jak i przesyłki zwrotnej stanowią szkodę po stronie sprzedawcy, która wynika z nienależytego wykonania umowy sprzedaży przez Kupującego. Kupujący zobowiązany będzie w takim wypadku do naprawienia szkody, tj. pokrycia kosztów przesyłek.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówienia w przypadku wątpliwości co do adresu wysyłki lub innych przesłanek, mogących narazić go na poniesienie straty związanej z nieodebraniem przesyłki przez zamawiającego. W takim przypadku sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej należności, która może zostać pomniejszona o prowizję za przelew.

Rezerwacji zamówień z odwleczonym terminem odbioru nie dokonujemy dla przesyłek z formą płatności „za pobraniem”.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta
Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://lores.pl/files/formularz-odstapienia-od-umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Koszt transportu zwracany jest tylko w przypadku całkowitego zwrotu zamówienia. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. W przypadku gdy zakup został opłacony za pobraniem, do zwrotu należności należy podać numer konta na który dokonany będzie zwrot.
Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zwrotu na swój koszt należy dokonać na adres: Handel Art. Odzieżowymi Marek Zawada, ul. Wilsona 69, 97-500 Radomsko, lub na ulicę Kościowa 22, 97-500 Radomsko. Nie odbieramy zwrotów nadanych do paczkomatu oraz pobraniowych. W przypadku dostarczenia produktów bez oryginalnych opakowań zwrot zostanie pomniejszony.

Formularz odstąpienie od umowy

§ 8

Odpowiedzialność za wady
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
żądać wymiany produktu na wolny od wad,
żądać usunięcia wady,
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. W przypadku reklamacji niezbędny będzie formularz szkody sporządzony w obecności kuriera na dostarczonym przez niego i czytelnie podpisanym druku w momencie odbioru paczki oraz wypełniony formularz reklamacyjny.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Formularz reklamacyjny

§ 9

Prawa autorskie.

Na stronie https://lores.pl obowiązuje całkowity zakaz kopiowania zdjęć oraz opisów, zarówno w całości jak i częściowo bez pisemnej zgody właściciela strony oraz rozpowszechniania tych treści.

Zakaz jest poparty Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 Nr 24 poz. 83 z jego późniejszymi zmianami).

Wszelkie wykorzystywanie pomysłów, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów i opisów, bez pisemnego zezwolenia właściciela, do którego należą wyżej wymienione, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze.

 § 10

Postanowienia końcowe
Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Bądź z nami na bieżąco:

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter i dowiedz się jako pierwsza o najnowszych promocjach. Otrzymaj 15% zniżki na pierwsze zakupy (przy wartości koszyka za min. 50 zł)

W czym możemy Ci pomóc?

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas. Telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Sklep internetowy
+48 606 716 488

{{notification.content}}